23/07/2024
Rahanpesun vastaisuus: Euroopan Neuvosto hyväksyy säännöt, jotka tekevät krypto-omaisuuden siirroista jäljitettäviä.

Rahanpesun vastaisuus: Euroopan Neuvosto hyväksyy säännöt, jotka tekevät krypto-omaisuuden siirroista jäljitettäviä.

EU tekee rikollisille vaikeammaksi kiertää rahanpesusäännöksiä kryptovaluuttojen avulla. Tänään neuvosto hyväksyi päivitetyt säännöt tietojen mukana kulkevista varojensiirroista laajentamalla sääntöjen soveltamisalaa kryptovaluuttojen siirtoihin. Tämä varmistaa taloudellisen läpinäkyvyyden kryptovaluuttojen vaihdossa ja tarjoaa EU:lle vankan kehyksen, joka noudattaa vaativimpia kansainvälisiä standardeja kryptovaluuttojen vaihdossa. Näin varmistetaan, etteivät ne päädy rikollisiin tarkoituksiin.

Päätös tänään on huono uutinen niille, jotka ovat väärinkäyttäneet kryptovaluuttoja laittomiin toimintoihinsa, kiertääkseen EU:n pakotteita tai rahoittaakseen terrorismia ja sotaa. Tämä ei enää ole mahdollista Euroopassa ilman paljastumisriskiä – se on tärkeä askel eteenpäin taistelussa rahanpesua vastaan.

Elisabeth Svantesson, Ruotsin valtiovarainministeri

Uusien sääntöjen mukaan kryptovaluuttapalveluntarjoajien on kerättävä ja tehtävä tiettyjä tietoja lähettäjästä ja vastaanottajasta heidän käsittelemiensä kryptovaluuttasiirtojen yhteydessä, riippumatta siirrettävän kryptovaluutan määrästä. Tämä varmistaa kryptovaluuttasiirtojen jäljitettävyyden ja auttaa tunnistamaan mahdolliset epäilyttävät tapahtumat ja estämään niitä.

Tausta

Tämä säädös on osa lainsäädäntöehdotusten kokonaisuutta, jolla vahvistetaan EU:n rahanpesun vastaista toimintaa ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (AML/CFT), ja se esiteltiin komission toimesta 20. heinäkuuta 2021. Pakettiin kuuluu myös ehdotus uuden EU-viranomaisen perustamisesta rahanpesun torjumiseksi.

Neuvosto hyväksyi kannan siirtojen sääntelyä koskevaan ehdotukseen 1. joulukuuta 2021. Trilogineuvottelut alkoivat 28. huhtikuuta 2022 ja päättyivät väliaikaiseen sopimukseen 29. kesäkuuta. Tämän päivän virallinen hyväksyminen on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Lisätietoja EU:sta englanniksi:

Vastaa

Back to Top